".$wyciety.""; $poczatek = substr($tekst_rob,0,$pozycja); $koniec = substr($tekst_rob,($pozycja + $dl_szuk),($dl_txt - ($pozycja + $dl_szuk))); $tekst_rob = $poczatek.$wklej.$koniec; } return $tekst_rob; } ?>
Szukane wyrażenie:
małe = DUŻE    bez polskich znaków    PomocSzukaj używając 'Google':

"; echo ""; echo "HTMLSearch umożliwia wyszukanie informacji na stronach \"$serwis\"
Szukane słowo/wyrażenie/zdanie wpisujesz w miejscu
\"Szukane wyrażenie\".

Jeśli chcesz możesz wyłączyć rozpoznawanie małych i DUŻYCH liter,
wystarczy zaptaszkować gadżet
\"małe = DUŻE\".

Możesz również dzięki zaptaszkowaniu opcji
\"bez polskich znaków\",
wpisywać hasła nie używając polskich znaków, a wyszukiwarka i tak
będzie szukać również w słowach zawierających polskie znaki,
np. wpisując słowo \"michal\", wyszukiwarka znajdzie rownież słowo \"michał\",
jak i \"michal\".
"; echo "
"; } $znalezione = 1; if (strlen($szuk)<3 AND $szuk != "") { Echo "Wymagane minimum 3 znaki!"; } if ($szuk != "" AND strlen($szuk)>2) { $kopia1 = urldecode($szuk); $szuk = rawurldecode($szuk); if (strcmp($litery,"on") == 0) { $kopia = $szuk; $szuk = strtolower($szuk); } $omijaj = 0; $czas1 = time(); list ($liczba_plikow, $lista_plikow) = skanuj_katalog($kat); echo "

Wyrażenie \"".$kopia1."\""; $jest = 0; if (strcmp($litery,"on") == 0) { echo " z pominięciem wielkości liter"; $jest = 1; } if (strcmp($plfonts,"on") == 0) { if ($jest == 1) { echo " oraz z"; echo " nie rozpoznawaniem polskich liter"; } else { echo " z nie rozpoznawaniem polskich liter"; } } echo " znalezione:


"; for ($i=0; $i<=$liczba_plikow; $i++) { $sciezka = $kat.$lista_plikow[$i]; $linia = 0; $tytul = "??"; if ($filebank = fopen($sciezka,"r")) { while (!feof($filebank)) { $linia++; $buffer = fgets($filebank, 450); $poz1 = strpos($buffer,'',0); $poz2 = strpos($buffer,'',0); $tag_php1 = strpos($buffer,'',0); if ($tag_php1 === false) { } else { $omijaj = 1; } if ($tag_php2 === false) { } else { $omijaj = 0; } if ($omijaj == 0) { if ($poz1 >0 AND $poz2>0) { $tytul = substr($buffer,$poz1+7,$poz2-10); } $buffer = preg_replace("/(<\/?)(\w+)([^>]*>)/e", " ", $buffer); $pozycja = strpos($buffer,"<",0); if ($pozycja === false) { } else { $buffer = " "; } $pozycja = strpos($buffer,">",0); if ($pozycja === false) { } else { $buffer = " "; } if (strcmp($litery,"on") == 0) { $bufor_maly = strtolower($buffer); if (strcmp($plfonts,"on") == 0) { $bufor_maly = stoppolskieznaki($bufor_maly); } else { $bufor_maly = konwertuj($bufor_maly); $szuk = konwertuj($szuk); } $pozycja = strpos($bufor_maly,$szuk, 0); } else { if (strcmp($plfonts,"on") == 0) { $bufor_maly = stoppolskieznaki($buffer); } else { $bufor_maly = $buffer; } $pozycja = strpos($bufor_maly,$szuk, 0); } if ($pozycja === false) #($pozycja > 0) { } else { $dl = strlen($szuk); echo "Nr $znalezione (".($i+1)." z ".($liczba_plikow+1)."), na stronie \"".$tytul."\":\n
\n"; #if (strcmp($litery,"on") == 0) #{ #$buffer = eregi_replace($kopia, "\\0", $buffer); $buffer = pokaz($buffer,$szuk,$bufor_maly); #} #else #{ #$buffer = ereg_replace($szuk, "\\0", $buffer); #} echo $buffer; $znalezione++; echo "
"; echo "

"; } } } fclose($filebank); } } $czas2 = time(); if ($znalezione == 1) { echo "nic nie znalazłem:(
"; } else { if ($znalezione == 2) { echo "
Znaleziona ".($znalezione-1)." pozycja "; } if (($znalezione > 2) AND ($znalezione < 5)) { echo "
Znalezione ".($znalezione-1)." pozycje "; } if ($znalezione > 5) { echo "
Znalezionych ".($znalezione-1)." pozycji "; } echo " w ciągu ".($czas2 - $czas1)." sekund
"; } } ?>

HTMLsearch v0.9fix (23.03.06) by Wojciech Zatorski

ISO 8859-2 Supported!