Otoczenie Kościoła

Mapa: Nowa Sól (fragment)

Mapa Nowej Soli

  Nowa Sól i okolice są położone w obrębie Pradoliny Barycko-Głogowskiej i zachodniej części Wzgórz Dalkowskich, w południowo-wschodniej części byłego województwa zielonogórskiego. Miasto leży na 51°48' szerokości geograficznej płn. i 15°43' długości geograficznej wschodniej, na wysokości 65 m. n.p.m. Rzeźba terenu jest w największej części efektem zlodowaceń (bałtyckiego i środkowopolskiego). Przez Nową Sól przepływa rzeka Odra, która skręca na północ i płynie w kierunku Szczecina. Na obrzeżach Pradoliny Barycko-Głogowskiej ma ona łagodny spadek, a wskutek uregulowania koryta - na ogół wyrównany stan wody.

  Okolice Nowej Soli pokryte były całkowicie lodowcem skandynawskim, który pozostawił głównie piaski i żwiry wypłukane wodami topniejącego lodowca z soli mineralnych. Ziemie są mało urodzajne. Bogata szata roślinna regionu występuje najbardziej intensywnie na wschodzie i południu, gdzie sięgają Bory Dolnośląskie.

  Kościół znajduje się na ulicy Kościelnej, niedaleko od centrum miasta, w pobliżu rzeki Odra. Wokół Kościoła prócz plebani znajdują się budynki mieszkalne.

"Kościół i otoczenie kościoła"
01 02 03 04
Kościół z oddali Kościół z oddali Boczne wejście Figura św. Jana Nepomucena przed Kościołem
01 02 03 04
Pamiątkowe tablice Wejście do zachrystii Figurka św. Michała Archanioła nad bramą wejściową Boczne wejście z przodu Kościoła
01 02 03 04
Boczne wejście na balkon Trawnik przed Plebanią Trawnik przed Plebanią Plebania
01 02 03 04
Figura św. Floriana przed Plebanią Kapliczka Główne wejście Kościół z oddali
01 02 03 04
Kościół z oddali Plebania z oddali Widok od strony bramy kościoła Widok od strony bramy kościoła (pod kątem)